Bestuur

Bestuur

Het bevoegd gezag van het Stedelijk College Eindhoven en de International School Eindhoven wordt gevormd door het College van Bestuur van de Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland (SPVOZN).

De Raad van Toezicht vergadert met het College van Bestuur vier keer per schooljaar.

College van Bestuur:
Dhr. drs. M. Stoker, voorzitter
Mw. drs. P.M.L. de Bruijn MBA, lid

Raad van Toezicht Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland:
Dhr. ir. W.E.J.M. Bens (adviseur)
Mw. mr. dr. G.J.M. van den Biggelaar
Dhr. ing. W.R.M. Hendriks BSc
Dhr. prof. dr. ir. A.M.C. Lemmens (plv. voorzitter)
Dhr. E.H. Munnik
Mw. M. Overdijk MBA
Dhr. G. Pastoor

Postadres
Postbus 1310
5602 BH Eindhoven
tel: 040-264 53 67

email:
bestuur@spvozn.nl

internet:
www.spvozn.nl
www.stedelijkcollege.nl
www.isecampus.nl

Secretariaat
Het secretariaat (bestuur@spvozn.nl) van het College van Bestuur is gevestigd in het gebouw aan de Henegouwenlaan 2 (postbus 1310, 5602 BH Eindhoven).


Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland
Stedelijk College Eindhoven
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Stedelijk College Eindhoven
Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl

International School Eindhoven (ISE)
Primary School and Secondary School IB (MYP/DP)

Oirschotsedijk 14-B
5651 GC Eindhoven
telefoon: 040-251 94 37
primary@isecampus.nl
secondary@isecampus.nl