Bestuur

Bestuur

Het bevoegd gezag van het Stedelijk College Eindhoven en de International School Eindhoven wordt gevormd door het College van Bestuur van de Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland (SPVOZN).

College van Bestuur:
Dhr. drs. M. Stoker, voorzitter
Mw. P.M.L. de Bruijn, lid

Raad van Toezicht Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland:
Dhr. ir. W.E.J.M. Bens (plv. voorzitter)
Mw. mr. dr. G.J.M. van den Biggelaar
Dhr. prof. dr. ir. A.M.C. Lemmens
Mw. M. Overdijk (MBA)
Dhr. G. Pastoor

Postadres
Postbus 1310
5602 BH Eindhoven
tel: 040-264 53 67
email: bestuur@spvozn.nl
internet: www.spvozn.nl of kijk op www.stedelijkcollege.nl

Secretariaat
Het secretariaat (bestuur@spvozn.nl) van het College van Bestuur is gevestigd in het gebouw aan de Henegouwenlaan 2 (postbus 1310, 5602 BH Eindhoven).

Bestuur en toezicht
De Raad van Toezicht vergadert met het College van Bestuur vier keer per schooljaar.
Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland
Stedelijk College Eindhoven
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Stedelijk College Eindhoven
Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl

International School Eindhoven (ISE)
Primary School and Secondary School IB (MYP/DP)

Oirschotsedijk 14-B
5651 GC Eindhoven
telefoon: 040-251 94 37
primary@isecampus.nl
secondary@isecampus.nl